• Description: ii Section B Adjustments for candidates with disabilities and learning difficulties Chapter 4 Managing the needs of candidates and principles for centres 15-19 4.1 Managing the needs of candidates with disabilities and learning difficulties 15 4.2 Principles for centres 17 Chapter 5 Access arrangements available 20-68 5.1 Supervised rest breaks 21.

  • Size: 1.32 MB

  • Type: PDF

  • Pages: 101

  • This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form.

    Report this link

Related Books:

Investigation of magnetic sensors and hardware design of a sensor .

Investigation of magnetic sensors and hardware design of a sensor .

under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära omständigheter uppstår. Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning.

Trådlöst headset

Trådlöst headset

5 Grundläggande fakta om basenheten och headsetet 1 Samtals-/sekretesslysdiod 2 Ström-/anslutningslysdiod 3 Laddningslysdiod 4 Anslutningsknapp 5 Omkopplare för smalbands-/bredbandsljud 6 Strömuttag 7 Lurlyftare/EHS-kabeluttag 8 Telefongränssnittskabeluttag 9 Omkopplare för automatiskt svar 10 Reglage för lyssningsvolym* 11 Reglage för talvolym* 12 Konfigurationsomkopplare*

LKAB bygger 200 lägenheter i Gällivare och Malmberget,

LKAB bygger 200 lägenheter i Gällivare och Malmberget,

är kanonviktiga pengar för oss. Och förköpet visar att det är stort intresse här i stan för matchen, så det kommer att bli trångt. – Vi har fört en dialog en längre tid med Luleå Hockey och när det här kom upp så ställde även Skellefteå upp för oss, säger Lasu. Matc

Beskrivning av tekniska lösningar för begränsning av .

Beskrivning av tekniska lösningar för begränsning av .

band, som oftast är ca 30-45 cm breda och 20-25 mm tjocka, är lättare att installera än perforerade rör. Figur 8.Exempel på ett lager med utlagda band för uppsamling av gas/luft i ett gruslager. Från Cetco. Figur 7.Exempel på ledning för uppsamling av markluft i ett gruslager.

Svenska grammatik övningar och svar

Svenska grammatik övningar och svar

stora "barnen" ska få spela Trivial Pursuit. Vi har ett stort rum för de stora, och ett litet rum för de små. De vuxna får äta av en stor paj, och barnen får äta av en liten paj. Vi har många stora glassar till de vuxna och många små glassar till barnen. Det blir en stor fest, för en av våra gamla vänner fyller år 40 år.

SAP Productivity Pak för Axfood

SAP Productivity Pak för Axfood

This presentation and SAP's strategy and possible future developments are subject to change and may be changed by SAP at any time for any reason without notice. This document is 7 provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a ...

Förskjutning mot areasensorer ger större marknad men . - Fingerprints

Förskjutning mot areasensorer ger större marknad men . - Fingerprints

Microsoft presenterade Windows 8.1 vid TechEd i New Orleans samt uttalade där sitt starka stöd för och framtida inriktning mot kapacitiva areasensorer för inloggning, verifiering, säkerhet, bekvämlighet och säkra ... som X-Box, allt eftersom de blir tillgängliga för så kallat spi- interface under 2014-2016. En negativ konsekvens

Testdriven utveckling av Web Services - Jfokus

Testdriven utveckling av Web Services - Jfokus

Test och Mockning av Web Services • Funktionella Tester mot WSDL kontraktet -"Black Box tester" - Kan köras mot olika miljöer / implementationer - Kan köras kontinuerligt för t.ex. Övervakning - Kan mha mock skapas utan befintlig implementation • Bör kunna köras via verktyg för en CI/CT miljö • Mockning / Simulering för - klient-tester

Profile of persons with disabilities in South Africa

Profile of persons with disabilities in South Africa

• The results show that disability is positively correlated with age. That is, the proportion of persons with disabilities increases with age. More than half (53,2%) of persons aged 85+ reported having a disability. Age group With disabilities Without disabilities Total N

WIDA Identifying ELLs with Specific Learning Disabilities .

WIDA Identifying ELLs with Specific Learning Disabilities .

percentage of ELLs with disabilities varies among states. When compared 11%, several states in the Southwest (CA, NV, NM) appeared to over-identify ELLs for disabilities. In contrast, the majority of states appear to under-identify ELLs for disabilities (with identification rates of

Disabilities and Reading: Understanding the Effects of . - NCEO

Disabilities and Reading: Understanding the Effects of . - NCEO

Assessment experts and reading experts who have extensive knowledge in their own fields may know relatively little about students with disabilities. People who know a great deal about one disability may know relatively little about other disabilities or about how disabilities interact with reading or with large-scale statewide reading tests.